Ayat Kursi dalam Rumi, jawi, dan terjemahan

Ayat Kursi Dalam Rumi Rumi
Ayat Kursi Rumi - Alhamdulillah, kami panjatkan syukur kehadirat Alloh SWT sehingga dapat berjumpa lagi di blog wirid dan doa yang sederhana ini. Dimana pada tulisan yang lalu telah kami posting doaqunut rumi. Semoga tulisan itu bermanfaat.
Pada kesempatan kali ini kami akan menulis tentang Ayat Kursi rumi atau ayat kursi yang ditulis dalam rumi. Tentu saja kami juga akan menulisnya juga dalam bahasa arab. Biar menambah wawasan pembaca semua
Ayat kursi merupakan ayat ke 255 dari surat Al-Baqoroh.  mengapa disebut ayat kursi? Ini karena ayat kursi memiliki kandungan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid nama dan sifat Allah. Sehingga ayat kursi memiliki faidah dan keistimewaan tersendiri.
Kami tulis sedikit kesitimewaan  ayat kursi, semoga dapat enambah wawasan dan dapat menambah semangat untuk mengamalkan alquran.
1.                 Dibaca sebelum tidur dapat menjaga dari setan
Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Apabila engkau mendatangi tempat tidur (di malam hari), bacalah Ayat Kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi” (HR. Al-Bukhari).
2 . Keagungannya Melebihi Langit dan Bumi
Sesuai sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya Ayat Kursi (karena di dalam ayat tersebut telah mencakup Nama dan Sifat Allah)”
Sebenarnya masih banyak tentang kelebihan dan faidah ayat kursi, mungkin di lain waktu akan kami sampaikan lebih terperinci. Kali ini akan fokus saja pada bacaan ayat kursi dalam rumi
Ayat Kursi Jawi

ayat kursi rumi, ayat kursi dalam rumi, ayat kursi dan terjemahan, ayat kursi dalam rumi dan jawi, ayat kursi dalam rumi dan maksudnya


Ayat Kursi dalam Rumi
Allaahu laa ilaaha illaa huwal-hayyul-qayyuum, laa ta'¬khudzuhuu sinatuw wa laa nauum, lahuu maa fis-samaawaati wa maa fil-ardh, man dzal-ladzii yasyfa`u `indahuu illaa biidznih, ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum wa laa yuhiithuuna bisyai'im min `ilmihii illaa bimaa syaa', wa¬si'a kursiyyuhus-samaawaati wal-ardh, wa laa ya'uuduhuu hifzhuhumaa wa huwal-`aliyyul-`azhuin.
Kemudian Terjemahan Ayat Kursi dalam bahasa melayu sebagai berikut
“Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tertidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat  (pertolongan) di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kerajaan Allah (IlmuNya dan KekuasaanNya) meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya).” [Surah Al Baqarah 255 (Ayatul Kursiy)]

Demikian yang dapat kami tulis sedikit ilmu dari Alloh, mengenai keutaman ayat kursi, bacaan ayat kursi dalam rumi, dan terjemahan ayat kursi. Semoga tulisan di atas bermanfaat bagi pembaca semua.
Apabila ada kesalahan, baik dalam penulisan, penerjemahan atau sesuatu yang kurang pas kami mohon maaf dan mohon koreksinya. Untuk dapat segera dibetulkan.

0 Response to "Ayat Kursi dalam Rumi, jawi, dan terjemahan"

Posting Komentar